Färdplaneraren

Schacka (utan att bli tagen eller ta någon pjäs)

Schacka (utan att bli tagen eller ta någon pjäs)

Hur ta kungen till det röda fältet? (utan att bli tagen eller ta någon pjäs)

Slå alla svarta pjäser (med så få drag som möjligt)

Sätt matt (med så få drag som möjligt utan att bli tagen eller ta någon pjäs)

Sätt matt (med så få drag som möjligt utan att bli tagen eller ta någon pjäs)