Matt med K+D mot K

Vit drar och gör matt i ett drag

Vit drar och gör matt i två drag

Driv kungen till kanten av brädet
(jaga med damen på springaravstånd)

Vit drar och gör matt i sex drag
(ropa på kungen)