Försvara

Ta sig ur en schack
(undvik reflexdraget)


Akta dig för materialförlust


Försvara mot fribönder


Skolmatt
(gör alltid ett sunt drag när fara hotar)